Aktuality > Benefice ZUŠ Vsetín

Benefice ZUŠ Vsetín

Původní myšlenka založit tradici benefičních koncertů se datuje do roku 2009, kdy se podařilo uskutečnit 1. koncert z následné série BENEFICÍ s podtitulem DĚTI-DĚTEM.

S výjimkou minulých 2 let, kdy nebylo možné naživo vystupovat, být přímo v kontaktu s posluchači a zažít tak atmosféru toho pravého muzicírování se vším, co k němu patří, jsme byli schopni každý rok tyto koncerty uspořádat a finanční obnos z dobrovolného vstupného věnovat celému dětskému oddělení vsetínské nemocnice, pod nějž patří také oddělení novorozenecké.

Letos jsme mohli vystupovat naživo. Naše děti tak zúročili svou píli, pracovitost a odhodlání něčemu novému se přiučit. Benefiční koncerty se konaly celý týden od 21. – 25. března, a to nejen na kmenové škole ve Vsetíně, ale také na 4 pobočkách, které jsou součástí naší školy – těmi jsou Valašská Polanka, Lidečko, Horní Lideč a Jablůnka.

Mluvčí nemocnice – paní Lenka Plačková, škole napsala děkovný mail: ,,Chceme poděkovat všem mladým umělcům, kteří se představili na benefičních koncertech a také jejich učitelům, kteří je připravili. Celé škole patří velký dík pak za to, že na nás nezapomíná, i když by finanční prostředky škola sama potřebovala. Učí tím mladé umělce dávat umění další rozměr, a to lidskost, pomoc, charitu, kterou dnešní svět a my všichni velmi potřebujeme.“

Částka věnována dětskému oddělení   -   15.860,- Kč

Letošní benefiční akce však byla ovlivněna válečnými událostmi, které nenechávají chladného žádného člověka. Rozšířili jsme proto tuto akci i o nápad vedoucí výtvarného oboru naší školy paní Kateřiny Davidové, která se vyjádřila ke svému projektu těmito slovy: ,,Také naši žáci si uvědomují, co se v současnosti děje, a proto jsme přišli s nápadem, jak vyjádřit dětskou emoci, jak pomoci. Pouze třemi barvami malujeme obyčejné věci, všední zážitky a banality, které v modro-žluto-černém módu získávají úplně nový a výstražný charakter.“

Vytvořené pohlednice si mohli všichni prohlédnout před i po koncertech a finančně přispět na pomoc lidem zasažených válečným konfliktem.

Částka byla věnována Červenému kříži - dětem   -   8.624,- Kč

Děkujeme dětem za krásná vystoupení a rovněž děkujeme Vám všem, kteří jste finančně přispěli na tyto benefiční akce.


Za ZUŠ Vsetín IN
Share on Facebook
Tweet