Maty Sypták od učitele Dominika Kopečného doma mlátí do bicích i v době
distanční. Snad nám to někdy bude moci předvést i na živo.