Aktuality > Koncerty pro školy: Od pravěku po současnost

Koncerty pro školy: Od pravěku po současnost

V týdnu od 10. - 14. 2. 2020 probíhaly v koncertním sále naší ZUŠ výchovné koncerty pro první stupeň ZŠ.

V hledišti se vystřídalo přes 450 žáků a učitelů ze vsetínských základních škol.

Účinkovalo na 70 žáků a učitelů hudebního a literárně dramatického oboru ZUŠ Vsetín.

Koncept: „Mým spolužákům“ funguje výborně. Na tvářích malých diváků, ale též pedagogů bylo vidět překvapení, úsměv i obdiv a podle potlesku všichni poznali, kdo má v sále fanoušky ze své třídy či školy. Výtvarný obor se tentokrát zapojil instalací „Oblečené dějiny umění“, a tak ladil s dějinami hudby, které se staly hlavním námětem výchovného koncertu. Nevážné scénky ze života slavných světových hudebních skladatelů v podání tří dobře utajených učitelek vtipně odlehčily vážnou hudbu a téměř hodinový koncert vydrželi žáci sledovat se zaujetím, a dokonce se i zapojili do akce. Povedlo se! Konečně jsme viděli to, o čem se stále hodiny a hodiny diskutuje – Prevence sociálně patologických jevů, práce se žáky s poruchami učení, komunikace...atd.

Děkujeme účinkujícím žákům a učitelům ZUŠ Vsetín a za přípravu a realizaci projektu patří dík p. uč. Karin Bardoňové, Kristíně Fuskové a Ivaně Něničkové.

Inu, méně slov a více činů!
Share on Facebook
Tweet