Aktuality > Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu

Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu

V pátek 18.3.2022 se konala soutěž vyhlášená MŠMT, v sólovém a komorním zpěvu na krajské úrovni. Hostitelskou školou se stala ZUŠ Karolínka, která se v maximální možné míře postarala o skvělé zázemí všech účinkujících, pedagogů, korepetitorů a všech doprovázejících. Tímto je třeba ředitelství ZUŠ Karolínka poděkovat za perfektně zvládnutou organizaci, která přispěla k příjemné a pohodové atmosféře celé soutěže.

Jmenované porotě však připadla nelehká úloha. Jen v kategorii sólového zpěvu se představilo 68 výborných soutěžících. Všichni, od nejmenších žáků počínaje, až po mladé nadějné adepty zpěvu, byli pěvecky velmi dobře připraveni a předvedli nádherné výkony za přispění skvělých korepetitorů. Všem zúčastněným je třeba pogratulovat, a především přijmout s nadšením všechna ocenění, neboť je vidět s jakou láskou žáci i pedagogové pracovali i přes veškerá úskalí, která právě zpěvu (a nejen jemu) poslední dva roky přinesly.

Naši ZUŠ Vsetín vzorně reprezentovalo celkem 5 žáků:

Kategorie I.
Štěpánková Nela   -   1. místo (uč. Petra Slováková, korepetice K. Bardoňová)
Rozumek Jan Jiří   -   2. místo (uč. Dita Rozumková, korepetice Z. Juráňová)

Kategorie II.
Máčalová Aneta   -   2. místo (uč. Dita Rozumková, korepetice Z. Juráňová)

Kategorie V.
Morocho Saguma E.   -   3. místo (uč. Dita Rozumková, korepetice Z. Juráňová)

Kategorie X.a)
Košůtková Jana   -   1. místo s postupem do ústředního kola; 2. místo v absolutním pořadí (uč. Petra Slováková, korepetice J. Bazel)

Všem oceněným upřímně gratulujeme, do budoucna přejeme spoustu dalších pěveckých úspěchů a držíme palce v ústředním kole!
Share on Facebook
Tweet