Nemůžeme-li vám zahrát na podiu, posíláme alespoň videoukázku z naší
učebny v Lidečku. G. H. Matos: La Cumparsita - na klarinet hraje Patrice
Bařinková (6.r.).