V pátek 24. ledna 2020 proběhla v Lidovém domě Vsetín taneční přehlídka Základní umělecké školy Vsetín s názvem "Po špičkách". Během 12 čísel předvedli své dovednosti a choreografie studenti Tanečního oboru ze třídy paní učitelky Denisy Šudrlové. Za konferenci děkujeme panu Martinu Filákovi.