Aktuality > Vystoupení na akci MěÚ Vsetín - Ocenění dárců krve

Vystoupení na akci MěÚ Vsetín - Ocenění dárců krve

Oceňování dárců krve provádí v České republice Český červený kříž udělováním vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům krve. V úterý 4. října 2022 se konalo v obřadní síni MěÚ Vsetín slavnostní předání těchto ocenění vedením města. Součástí tohoto programu bylo i vystoupení našich žáků – Terezky Janáčové, Terezky Kašparové, Jindry Kováře a Klárky Zádrapové, kterým patří velké poděkování za jejich výkony.  


Třídní učitelky – Petra Slováková a Ivana Něničková
Share on Facebook
Tweet