Většina našich žáků se již vrátila k prezenční výuce. Někteří však i
nadále zůstávají u výuky distanční a na svá vystoupení nás zvou do svých
domovů - Amálka Žídková, 3. ročník.