Známé melodie hrají žáci ZUŠ Vsetín.
Poznáte, které pohádky to jsou ?