Aktuality > Výjezd Erasmus+ Česká republika, Vsetín

Výjezd Erasmus+ Česká republika, Vsetín

02.-08 .04. 2018

V měsíci dubnu hostila naše škola partnery projektu Erasmus+. Do České republiky zamířilo celkem 16 studentů a dva učitelé z francouzské školy ve Vienne. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na nácvik české a francouzské písně, které zazní při galakoncertu u příležitosti ukončení projektu v roce 2020. Pěvecký sbor tvořili vybraní žáci z Francie a naší školy za doprovodu klavíru a trubky.

Pracovní průběh setkání

02. dubna

V podvečer přijíždí francouzská delegace do Vsetína, kde je přivítána koordinátorkou projektu, vybranými žáky a jejich rodiči. Poté šest žáků společně odjíždí do rodin, kde budou ubytováni, a zbytek delegace se ubytovává na hotelu Vsacan.

03. dubna

Ráno přichází delegace francouzské školy do naší školy, kde je přivítána vedením školy, učiteli a žáky. Po krátkém proslovu ředitele školy a malém občerstvení následuje prohlídka školy. Poté začíná první nácvikový den. Po obědě se žáci účastní pracovních aktivit, které jsou pro ně připraveny v hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém oboru. Zde se zapojují do různých aktivit s našimi žáky.

04. dubna

Po ranním přivítání ve škole je celé dopoledne vyhrazeno nácviku písní. Po obědě je pro účastníky připravena prohlídka města, přijetí na Městském úřadě s přednáškou o městě Vsetín a valašském okolí. Po večeři pak následuje prohlídka místní hvězdárny s pozorováním večerní oblohy.

05. dubna

Ráno jsme se opět sešli při pracovním setkání, kde probíhají nácviky písní. Odpoledne mají naši přátelé možnost nákupů a připravují se na večerní koncert. V podvečer probíhá natáčení rozhovorů s účastníky setkání a následuje slavnostní koncert, který připravili žáci školy pro naše zahraniční partnery. V závěru koncertu také zazní obě písně, které byly v průběhu týdne nacvičovány. Večer následuje slavnostní večeře, kterou připravilo vedení školy pro žáky a učitele obou partnerských škol.

06. dubna

Po snídani se scházíme a míříme navštívit firmu IRISA, která se specializuje na výrobu vánočních ozdob. Po exkurzi si mohou všichni přítomni ozdobit vánoční baňku. Našim francouzským kolegům se tato exkurze velmi líbila a odvezli si domů dárek ve formě vlastnoručně malované vánoční baňky. Po obědě obě delegace společně diskutují a domlouvají další společná setkání. Poté následuje rozloučení vedení školy s francouzskou delegací a žáci mají zajištěn program v rodinách. Ostatní navštíví ještě vsetínské obchůdky a kochají se krásnou valašskou přírodou a okolím.

07. - 08. dubna

Sobotní den je ve znamení celodenního výletu do nedalekého Rožnova pod Radhoštěm. Zde je pro naše kolegy připravena prohlídka skanzenu s anglickou průvodkyní a návštěva dalších zajímavých míst v Rožnově pod Radhoštěm. Po příjezdu do Vsetína se koordinátorka projektu, učitelky a žáci loučí s francouzskými kolegy a žáky, a ráno delegace míří do Prahy, odkud odlétají do Francie.

Zapsal: Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu
Share on Facebook
Tweet