Aktuality > Výjezd Erasmus+ Francie, Vienne, Lyon

Výjezd Erasmus+ Francie, Vienne, Lyon

05.-10. 11. 2017

Na pracovním setkání projektu Erasmus+ ve Francii naši školu reprezentoval Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu, Mgr. Veronika Lelková, zástupkyně ředitele a Bc. Zuzana Sušňová externí koordinátorka. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na organizaci celého tříletého projektu.

Pracovní průběh výjezdu

5. listopadu

Po příletu do Lyonu nás na letišti přivítal francouzský koordinátor, který naši výpravu doprovodil do
Vienne, kde jsme společně povečeřeli a poté se ubytovali v místním hotelu. 6. listopadu

Ráno jsme se všichni účastníci projektu sešli v tamní škole, kde jsme u společné snídaně přátelsky pohovořili s učiteli a navzájem se představili. Poté pro nás studenti se svými učiteli připravili prezentaci školy a hudební akademii. V době obědové přestávky všichni zúčastnění připravili různé dobroty tradičních jídel ze svých zemí a společně jsme poté vše ochutnali. V odpolední části následovala práce všech delegací na potřebách a změnách zahrnutých v projektu.

7. listopadu

Celý tento den se nesl v přátelské a pracovní náladě všech zúčastněných. Setkali jsme se zde s pedagogy školy, pohovořili s nimi o jejich škole a specializaci studia na ZUŠ Vsetín a poté následovalo pedagogické setkání delegací a učitelů jazykové školy. Po obědě jsme navštívili výuku v různých třídách, kde jsme pohovořili se žáky a jejich učiteli. Poté následovala práce s Twinspace a workshop. 

8. listopadu

V dopolední části jsme navštívili výuku žáků, a to konkrétně orchestrální zkoušku a práci v tanečním oboru, kde jsme se i my, účastníci projektu, zapojili do společných nácvikových prvků, které byly zaměřeny na cit a pohybový výraz formou zábavných prostředků. Poté následovalo setkání se žáky,
společné diskuse a stanovení úkolů do dalších setkání. Po obědě v restauraci „Les Simone´s" jsme byli přijati na radnici, kde nás přivítal a pohostil starosta města Vienne. Poté následovala prohlídka Vienne s průvodcem v angličtině. 

9. listopadu

Hned po snídani jsme vyrazili se všemi delegacemi do Lyonu, kde jsme měli možnost poznat památky a historické části Lyonu. V odpolední části dne jsme navštívili lyonskou konzervatoř, kde jsme byli po prohlídce školy přítomni na generální zkoušce hudební akademie, a to konkrétně na výrazovém provedení tance spojeného se současnou hudební tvorbou dodekafonické hudby. Po prohlídce překrásného večerního Lyonu jsme se vraceli do Vienne. Zde jsme měli připravenou slavnostní závěrečnou večeři, kde jsme se loučili, povídali a také každá delegace zpívala songy ze své země.

10. listopadu

Poslední páteční den byl ve znamení shrnutí stanovených úkolů z celého setkání, kde byla také sepsána závěrečná zpráva. Poté jsme měli chvíli čas na nákup suvenýrů pro své blízké a v sobotu brzy ráno jsme vyrazili na letiště do Lyonu a zamířili domů. 


Zapsal: Roman Konůpka, ředitel školy a manager projektu
Share on Facebook
Tweet