Hudební nauka

 
Podívejte se na aktuální rozvrh hodin hudební nauky ve Vsetíně pro školní rok 2020/2021.
 

Jak postupovat v případě individuálního studia HN

 
Rodiče žáků žádají o individuální studium na začátku školního roku. Vyplněná žádost se odevzdá učiteli hudební nauky, který jej předá vedení školy. Zde je odkaz k formuláři: Žádost o individuální studium hudební nauky.

Učitel zároveň připraví pracovní sešit, případně listy se zadáním učiva HN. (M. Vozar: Pracovní sešity pro ZUŠ pro 1. - 5. ročník)

Žáci s IS dochází 1x za měsíc po domluvě s učitelem HN na konkrétní termín, ke konci každého pololetí vykonají komisionální zkoušku z HN formou ústního zkoušení. Zároveň tato zkouška platí pro žáky, kteří nesplnili 50% docházky v hromadné výuce.

Pro IS platí stejný studijní plán jako pro hromadnou výuku HN, plán naleznete na tomto webu - viz. ŠVP strana 97-99.

Společný zážitek jako z hromadných hodin při individuálním studiu negarantujeme.
 
Hudební nauka - ZUŠ Vsetín