Hudební obor

 
Hudební obor v naší škole umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie, využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Cílem učitelů je naučit žáky správným zásadám hry na vybraný nástroj a ovládat jej tak, aby tyto pevné základy mohli dále rozvíjet ve skladbách sólových nebo komorních. Žáci se seznamují se skladbami od renesance až po hudbu současnou a jejich repertoár se v posledních letech obohacuje i o skladby s prvky moderní výuky.

Studenti hudebního oboru se pravidelně účastní mnoha vystoupení, festivalů a soutěží po celé republice. Jsou motivováni a vedeni k aktivní účasti na koncertech a veřejných vystoupeních. Snahou pedagogů je vést žáky k pochopení hudby, probudit u nich zájem o kulturu, umění a širokou škálu hudebních stylů stojících často mimo pozornost široké veřejnosti.

V hudebním oboru studují žáci od pěti let. Děti mladší sedmi let získávají první zkušenosti v přípravném stupni studia, žáci od 7 let v prvním (sedmiletém) stupni základního studia a od 14 let v navazujícím druhém (čtyřletém) stupni studia.