Literárně-dramatický obor

 
Literárně dramatický obor nabízí širokou škálu tvořivých činností, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí žákův celkový projev. Výuka postupuje od jednoduchých improvizací až k inscenačnímu procesu, tedy k vytváření divadelního tvaru podle vhodně volené předlohy z oblasti poezie, prózy či dramatických žánrů.

Výuku mohou doplňovat návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů, kulturních památek.

Vzhledem ke komplexnosti oboru je podporována spolupráce oddělení s ostatními obory ZUŠ případně výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi.

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru dává žákům i základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu.

V Literárně-dramatickém oboru jsou vyučováni žáci od pěti do osmnácti let, kteří mají zájem o tvořivou kolektivní dramaticko-výchovnou práci. Výuka probíhá v přípravném stupni studia, dále pak v navazujícím prvním (sedmiletém) stupni základního studia a ve druhém (čtyřletém) stupni základního studia.