Taneční obor

 
Kořeny tance můžeme hledat již v pravěku, provázel všechny známé civilizace a kultury. Jde o neverbální vyjadřovací prostředek s rozmanitým, mnohotvárným a proměnlivým vyjádřením daného obsahu. Současně má však přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního projevu. Pohybové vyjádření je také soustavou citového vnímání různých aspektů, které by měly vycházet k divákovi tak, aby i on pochopil, co tanečník nebo choreograf chtěl vyjádřit. Tanec pomáhá pochopit podstatu našeho těla, klade nám otázku, kam až tanečník může posunovat své možnosti.

Na naší ZUŠ se v současné době vyučuje převážně tanec klasický. Velkou snahou je získat i příznivce pro tanec na špičkách. Zároveň vyučujeme i širokou škálu technik, jako jsou taneční gymnastika, akrobacie, scénický tanec, moderní a současný tanec nebo tanec s prvky lidové tradice.

Se studenty tanečního oboru se pravidelně účastníme četných představení a vystoupení, tanečních festivalů nebo soutěží po širokém okolí. Vyvrcholením celoročního studia je každoroční taneční představení Po špičkách.

Taneční obor navštěvují žáci od pěti let. Nejmladší žáci se učí základy v přípravném stupni studia, žáci od 7 let v prvním (sedmiletém) stupni základního studia a nejstarší žáci navštěvují druhý (čtyřletý) stupeň základního studia.