Zaměstnanci školy

 

Školní rok 2022-2023

 
 
Příjmení a jméno Obor Vyučovaný předmět Pracovní e-mail Místo výuky
1. Bardoňová Karin HO klavír karin.bardonova@zus-vsetin.org Vsetín
2. Bazel Jaromír HO housle jaromir.bazel@zus-vsetin.org Vsetín
3.Beláková Radana
HOklavírradana.belakova@zus-vsetin.orgHorní Lideč, Lidečko
4. Butor Jiří HO kytara jiri.butor@zus-vsetin.org Vsetín
5.Davidová Kateřina
VO
katerina.davidova@zus-vsetin.orgVsetín
6. Fojtů Jan
HO housle, kytara, HN
jan.fojtu@zus-vsetin.org Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka
7. Fusková Kristína LDO kristina.fuskova@zus-vsetin.org Vsetín
8. Holásek Petr HO bicí petr.holasek@zus-vsetin.org Horní Lideč
9.Hořanská Dorota
TOdorota.horanska@zus-vsetin.orgVsetín
10.Hrnčiřík Adam
HOkytaraadam.hrncirik@zus-vsetin.orgHorní Lideč, Valašská Polanka
11. Humplík Milan HO kytara milan.humplik@zus-vsetin.org Vsetín, Lidečko, Jablůnka
12.Juráňová Zdenka
HOklavírzdenka.juranova@zus-vsetin.orgVsetín
13.Kadlecová Zuzana
HOzpěv, klavír
zuzana.kadlecova@zus-vsetin.orgVsetín
14.Kandráč David
HOsaxofon, zobcová flétna, HN
david.kandrac@zus-vsetin.orgVsetín, Jablůnka
15. Kocurková Zuzana HO klavír, EKN, zpěv zuzana.kocurkova@zus-vsetin.org Vsetín, Jablůnka
16.Konečný Matěj
HOkytara, HN
matej.konecny@zus-vsetin.orgVsetín
17. Kopečný Dominik HO bicí dominik.kopecny@zus-vsetin.org Vsetín
18. Kubka Karel HO trubka, zob. fl., housle karel.kubka@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
19. Lelková Veronika VO zastupce@zus-vsetin.org Vsetín
20. Liška Petr HO klavír, EKN, akordeon petr.liska@zus-vsetin.org Vsetín
21. Machačová Zdeňka HO zobc. fl., klarinet zdenka.machacova@zus-vsetin.org Valašská Polanka, Lidečko
22. Mojžíšová Hana HO HN, klavír, EKN
hana.mojzisova@zus-vsetin.org Horní Lideč, Valašská Polanka
23.Moravcová Jana
HOklavír, EKN, zpěv
jana.moravcova@zus-vsetin.orgVsetín
24. Nemčovičová Zuzana HO housle, viola, kla., HN zuzana.nemcovicova@zus-vsetin.org Vsetín, Lidečko
25. Něničková Ivana HO příč. fl., zobc. fl. ivana.nenickova@zus-vsetin.org Vsetín
26. Pecárová Marta HO klavír marta.pecarova@zus-vsetin.org Valašská Polanka
27. Pešková Eva HO klavír eva.peskova@zus-vsetin.org Lidečko
28. Píchalová Andrea HO klavír, EKN, akordeon andrea.pichalova@zus-vsetin.org Vsetín
29. Prnová Rosalie HO klarinet, zobc. fl. rosalie.prnova@zus-vsetin.org Valašská Polanka
30.Pyšová Lucie
HOklavír, EKN
lucie.pysova@zus-vsetin.orgVsetín
31.Raková Lenka
HOklavír, EKNlenka.rakova@zus-vsetin.orgValašská Polanka
32. Rektoříková Anna HO EKN, zobc. fl. anna.rektorikova@zus-vsetin.org Valašská Polanka, Lidečko
33. Rozumková Dita HO klavír, EKN, zpěv, sbor dita.rozumkova@zus-vsetin.org Vsetín
34.Savková Noemi
HOklavírnoemi.savkova@zus-vsetin.orgVsetín
35. Slováková Petra HO zpěv, sbor petra.slovakova@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
36. Strnka Tomáš HO trubka, zob. fl., EKN, HN tomas.strnka@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
37. Svátková Olga HO klavír, EKN, kytara olga.svatkova@zus-vsetin.org Vsetín
38.Šindlerová LucieHOklavír, EKN, HNlucie.sindlerova@zus-vsetin.orgVsetín, Jablůnka
39.Škarpová Hana
HOvioloncellohana.skarpova@zus-vsetin.orgVsetín
40.Šoborová Lenka
HOklavírlenka.soborova@zus-vsetin.orgVsetín
41.Tarabus Jan
HOHN, EKN
jan.tarabus@zus-vsetin.orgVsetín, Horní Lideč
42. Trčálek Radim VO reditel@zus-vsetin.org Vsetín
43.
Zvonková Silvie
HO
klavír, EKN
silvie.zvonkova@zus-vsetin.org
Horní Lideč
44. Filgasová Marta ekonom ekonom@zus-vsetin.org
45. Lukešová Hana účetní hlukesova@zus-vsetin.org
46. Neubauer Karel
GDPR neubauer.k@tiscali.cz

Vysvětlivky
HO - Hudební obor
LDO - Literárně-dramatický obor
TO - Taneční obor
VO - Výtvarný obor