Aktuality

 
 

Závazné hygienické pokyny

 
od 01.09.2020
Tato opatření vychází z doporučení MŠMT.

Nošení roušek ve škole není povinné, řídí se aktuálně podle semaforu MZd (pro případ potřeby bude mít žák roušku s sebou).

Při vstupu do školy si všechny osoby dezinfikují ruce a očistí obuv.

Žáci mohou využívat k přezutí a převlečení skříňky v šatnách. V takovém případě si budou muset dezinfikovat nebo umýt ruce i při vstupu do třídy.

Do tříd musí mít všichni žáci přezůvky.

Vstup do budovy je umožněn rodičům pouze v nejnutnějších případech (konzultace s vedením školy nebo s pedagogem, návštěva školních akcí). Za nepříznivého počasí lze při čekání na děti využít prostory šatny.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají do školy vstup zakázán.

Při zjištění (objevení) infekčních příznaků u žáka musí být dodržen následující postup:

Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – škola neprodleně informuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.

Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; učitel neprodleně poskytne žákovi roušku, žák je odveden do předem připravené samostatné místnosti a učitel informuje zákonného zástupce nezletilého žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech zákonný zástupce, resp. zletilý žák má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje praktický lékař).

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
 

Aktuality

Vítejte mezi námi dechaři ZUŠ Vsetín

Ve videu nalezneš krátké představení dechového oddělení ZUŠ Vsetín. Pokud ti některý z nástrojů padl do oka, rádi tě na něj naučíme hrát. :)
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

Pojď se učit hrát na trubku

Baví tě hudba? Chtěl bys chodit do hudebky a nevíš na jaký nástroj? Proč nezkusit třeba trumpetu u našeho mladého učitele Tomáše Strnky?! Vyučuje na ZUŠ Vsetín a pobočce v Horním Lidči. V tomto krátkém videu ukáže, co se dá na trumpetu zahrát, ale nebojte, jde toho zahrát mnohem víc.
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

ZUŠ Vsetín hledá učitele hry na klavír a EKN

Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

Příběhy ze starých palet

Příběhy ze starých zaschlých palet... Práce žáků a studentů (12 - 17 let) ze třídy paní učitelky Davidové.
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

Výhledově - práce žáků VO

Práce žáků VO během distančního studia.
Další videoprezentace prací žáků paní učitelky Davidové. Děti se během distanční výuky opravdu snažily. :)
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

Malé hudební vystoupení, tentokráte v Lidečku

Patricie Bařinkova, ZUŠ Vsetín
Nemůžeme-li vám zahrát na podiu, posíláme alespoň videoukázku z naší učebny v Lidečku. G. H. Matos: La Cumparsita - na klarinet hraje Patrice Bařinková (6.r.).
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

ZUŠ Vsetín - malé domácí hraní

Většina našich žáků se již vrátila k prezenční výuce. Někteří však i nadále zůstávají u výuky distanční a na svá vystoupení nás zvou do svých domovů - Amálka Žídková, 3. ročník.
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......

Návrat ke klasické výuce od 11.05.

Od 11.05.2020 se obnovuje klasická prezenční výuka na ZUŠ Vsetín.Výuka bude umožněna studentům, kteří přinesou čestné prohlášení o jejich dobrém zdravotním stavu.Do konce školního roku bude potřeba dodržovat několik hygienických a provozních opatření, bližší info bylo rozesláno na emailové adresy ...
Share on Facebook
Tweet
Zjistit více......
[ Stránka 1 z 5 ]Další