Studium

 

Pro rodiče

 

Školní rok 2020/2021

 
Příspěvek na vzdělávání žáků v ZUŠ se stanoví dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Školné - pololetí

 
 
Hudební obor individuální výuka (I. a II. stupeň) nebo skupina maximálně dvou žáků (jen I. stupeň) 1 650,- Kč
kolektivní výuka 1 200,- Kč
PHV 1 200,- Kč
Taneční obor přípravka 1 200,- Kč
I. a II. stupeň 1 200,- Kč
Výtvarný obor přípravka 1 200,- Kč
I. a II. stupeň 1 200,- Kč
Estetická výuka 850,- Kč
Literárně dramatický obor 950,- Kč
 

Školné - pololetí

 

Odloučená pracoviště

 
Hudební obor individuální výuka (I. a II. stupeň) nebo skupina maximálně dvou žáků (jen I. stupeň) 1 400,- Kč
kolektivní výuka 1 000,- Kč
PHV 1 000,- Kč
 
Dle platných učebních plánů je možno vyučovat žáky v hudebním oboru I. stupně individuálně nebo ve skupině 2 žáků u předmětů: hra na elektronické klávesové nástroje (keyboard), zobcovou flétnu, kytaru a zpěv.

Oba žáci jsou však po celou dobu vyučovací hodiny přítomni na výuce a po celou dobu se zapojují v plném rozsahu do výuky. Další organizace výuky je stanovena Školním vzdělávacím programem ZUŠ Vsetín.