Zaměstnanci školy

 

Školní rok 2020-2021

 
 
Příjmení a jméno Obor Vyučovaný předmět Pracovní e-mail Místo výuky
1. Bardoňová Karin HO klavír karin.bardonova@zus-vsetin.org Vsetín
2. Bazel Jaromír HO housle jaromir.bazel@zus-vsetin.org Vsetín
3.Beláková Radana
HOklavírradana.belakova@zus-vsetin.orgHorní Lideč, Lidečko
4. Butor Jiří HO kytara jiri.butor@zus-vsetin.org Vsetín
5. Davidová Kateřina VO katerina.davidova@zus-vsetin.org Vsetín
6. Fusková Kristína LDO kristina.fuskova@zus-vsetin.org Vsetín
7. Holásek Petr HO bicí petr.holasek@zus-vsetin.org Horní Lideč
8.Hořanská Dorota
TOdorota.horanska@zus-vsetin.orgVsetín
9.Hrnčiřík Adam
HOkytaraadam.hrncirik@zus-vsetin.orgHorní Lideč, Valašská Polanka
10. Humplík Milan HO kytara milan.humplik@zus-vsetin.org Vsetín, Lidečko, Jablůnka
11.Chovancová Miroslava
HOklavír, EKN
miroslava.chovancova@zus-vsetin.orgHorní Lideč
12.Juráňová Zdenka
HOklavírzdenka.juranova@zus-vsetin.orgVsetín
13.Kadlecová Zuzana
HOzpěv, klavír
zuzana.kadlecova@zus-vsetin.orgVsetín
14. Kocurková Zuzana HO klavír, EKN, zpěv zuzana.kocurkova@zus-vsetin.org Vsetín, Jablůnka
15. Kopečný Dominik HO bicí dominik.kopecny@zus-vsetin.org Vsetín
16. Kubka Karel HO trubka, zob. fl., housle karel.kubka@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
17. Kupčáková Jarmila HO HN, zob. fl. jarmila.kupcakova@zus-vsetin.org Vsetín, Jablůnka
18. Lelková Veronika VO zastupce@zus-vsetin.org Vsetín
19. Liška Petr HO klavír, EKN, akordeon petr.liska@zus-vsetin.org Vsetín
20. Machačová Zdeňka HO zobc. fl., klarinet zdenka.machacova@zus-vsetin.org Valašská Polanka, Lidečko
21. Mojžíšová Hana HO HN, klavír, EKN
hana.mojzisova@zus-vsetin.org Horní Lideč, Valašská Polanka
22. Nemčovičová Zuzana HO housle, viola, kla., HN zuzana.nemcovicova@zus-vsetin.org Vsetín, Lidečko
23. Něničková Ivana HO příč. fl., zobc. fl. ivana.nenickova@zus-vsetin.org Vsetín
24. Pecárová Marta HO klavír marta.pecarova@zus-vsetin.org Horní Lideč
25. Pešková Eva HO klavír eva.peskova@zus-vsetin.org Lidečko
26. Píchalová Andrea HO klavír, EKN, akordeon andrea.pichalova@zus-vsetin.org Vsetín
27. Porubová Veronika HO akordeon, HN veronika.porubova@zus-vsetin.org Vsetín
28. Prnová Rosalie HO klarinet, zobc. fl. rosalie.prnova@zus-vsetin.org Valašská Polanka
29.Pyšová Lucie
HOklavír, EKN
lucie.pysova@zus-vsetin.orgVsetín
30. Rektoříková Anna HO EKN, zobc. fl. anna.rektorikova@zus-vsetin.org Valašská Polanka, Lidečko
31. Rozumková Dita HO klavír, EKN, zpěv, sbor dita.rozumkova@zus-vsetin.org Vsetín
32. Slováková Petra HO zpěv, sbor petra.slovakova@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
33. Strnka Tomáš HO trubka, zob. fl., kla., EKN tomas.strnka@zus-vsetin.org Vsetín, Horní Lideč
34. Svátková Olga HO klavír, EKN, kytara olga.svatkova@zus-vsetin.org Vsetín
35.Šoborová Lenka
HOklavírlenka.soborova@zus-vsetin.orgVsetín
36. Šudrlová Denisa TO denisa.sudrlova@zus-vsetin.org Vsetín
37. Švachová Klára HO housle, klavír klara.svachova@zus-vsetin.org Vsetín, Valašská Polanka
38. Trčálek Radim VO reditel@zus-vsetin.org Vsetín
39.Vágnerová Jana
HOklavírjana.vagnerova@zus-vsetin.orgValašská Polanka


40. Filgasová Marta ekonom@zus-vsetin.org
41. Lukešová Hana hlukesova@zus-vsetin.org
42. Neubauer Karel
GDPR neubauer.k@tiscali.cz

Vysvětlivky
HO - Hudební obor
LDO - Literárně-dramatický obor
TO - Taneční obor
VO - Výtvarný obor